Savjetovanje

Filozofsko savjetovanje predstavlja vođeni dijalog između filozofa i njihovih klijenata, kojim se pomoću filozofskih metoda (majeutike, argumentacije, konceptualizacije i dr.) rješavaju konkretni, svakodnevni životni problemi koje klijenti postave pred filozofa. Iako je filozofski dijalog forma stara koliko i sama filozofija, filozofsko se savjetovanje metodički intenzivno razvija u posljednjih 30-ak godina.

Performativno orijentirana metoda je novi pristup u filozofskom savjetovanju koji koristi alate kritičkog mišljenja, problematizacije, argumentacije i akcije kako bi se problemu pristupilo prateći strukturu mišljenja i stvaranje koncepata koji olakšavaju rješavanje problema i konkretan angažman na problemu. Tijekom filozofskog savjetovanja problem se prvo lokalizira i definira, da bi filozof i klijent potom prešli na dispoziciju dijaloga – propitivanje, analiziranje, argumentaciju. Naposlijetku, filozofske konzultacije završavaju istraživanjem akcija koje mogu biti konkretno poduzete kako bi se problem riješio.

Filozofsko savjetovanje može biti individualno ili u paru, a pogodno je za suočavanje s osobnim, profesionalnim, moralnim, emocionalnim i ostalim problemima. Ipak, od filozofskog savjetovanja ne treba očekivati čuda: ono ne obećava uspjeh niti mu je cilj usrećiti klijente. Filozofsko savjetovanje prati antički pristup potrazi za mudrošću kroz propitivanje i argumentaciju te kombinira suvremene ideje i koncepte angažmana kao posebnog alata u suočavanju s problemima svakodnevice.